Materijal za pripremu

Materijal za pripremu iz raznih predmeta:

Građansko vaspitanje - prvi razred

Građansko vaspitanje - drugi razred

Građansko vaspitanje - treći razred

Građansko vaspitanje - četvrti razred

Matematika-izborni predmet-područje rada Elektrotehnika

Matematika-izborni predmet-područje rada Mašinstvo i obrada metala

Matematika-izborni predmet-područje rada Saobraćaj

Pitanja iz električnih mašina sa REMP

 

Pitanja za izborni predmet:

Računari

Elektronika

Programiranje

Računarske mreže i komunikacije

 

© 2019 Tehnička škola Kikinda