Priznanje "Dr Đorđe Natošević"

graduate 3 55897

      Na Dan prosvetnih radnika 8. novembra 2007. godine, na svečanosti u Izvršnom veću Vojvodine u Novom Sadu, Tehničkoj školi u Kikindi uručeno je priznanje "Dr Đorđe Natošević" za izuzetne obrazovno-vaspitne rezultate ostvarene u prethodne dve školske  godine.

Priznanje je uručio Jegeš Zoltan, pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu. Kikindska Tehnička škola prva je u Vojvodini koja je dobila priznanje koje se sastoji  od povelje, plakete i novčanog iznosa  od 400 hiljada dinara. Pored ove škole priznanje su dobile još i Srednja ekonomska škola iz Sombora i Muzička škola "Isidor Bajić" iz Novog Sada.

 
Prema rečima Milovana  Ćurčića, direktora Tehničke škole Kikinda, konkursnom odboru dostavili su materijal od oko 700 stranica kojim je prikazana celokupna aktivnost i rezultati rada u prethodnom periodu.
 
Na konkursu je bilo 32 prijave i mi smo počastvovani  što je baš naša škola izabrana kao najbolja. Imamo izuzetnu saradnju sa 33 društvene i privatne firme u Kikindi, u kojima naši učenici odrađuju praksu. Lepo sarađujemo sa Ministarstvom prosvete i pokrajinskim Sekretarijatom za obrazovanje i kulturu. 
 
Ovo visoko priznanje u oblasti obrazovanja ustanovljeno je odlukom Skupštine AP Vojvodine 1996. godine, a dodeljuje se predškolskim ustanovama i školama iz Vojvodine  kao i zaposlenima u njima, za izuzetne rezultate u organizaciji obrazovnog rada, afirmaciji ideja saradnje, suživota i uživanja različitosti kao i primene savremenih metoda rada a sve sa ciljem da se podstakne na bolji i kvalitetniji rad.
 
 
Đorđe Natošević  - profesor i reformator
 
Đorđe Natošević  rođen je u Slankamenu  1821. godine. Pohađao je u Karlovačku gimnaziju, studirao filozofiju u Segedinu, medicinu u Pešti i Beču. Pod uticajem vladike Platona Atanackovića opredelio se za prosvetu. Bio je profesor i upravnik  novosadske srpske gimnazije, neumorni reformator srpskih škola u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji. Na poziv kneza Mihajla Obrenovića obavljao je dužnost referenta u Ministarstvu prosvete Kneževine  Srbije, a bio je i na čelu Matice srpske.

 

 

 

© 2019 Tehnička škola Kikinda