Dokumenta škole

OPŠTA DOKUMENTACIJA

  • Godišnji plan rada škole 2018/2019
  • Školski razvoji plan 2018-2022 god.
  • Školski program rada 2018-2022 god.
  • Izveštaj o radu škole 2017/2018

  PRAVILNICI

  STRUČNO USAVRŠAVANJE

© 2019 Tehnička škola Kikinda